Sponsorlu Baglantilar

Sponsorlu Baglantilar

Bu Yazıda Neler Var

 • Hava Kirliliğinin Nedenleri Nelerdir
 • Kaynaklarına Göre Hava Kirliliği Çeşitleri
 • 1. Isınmadan kaynaklanan hava kirliliği
 • 2. Motorlu taşıtlardan kaynaklanan hava kirliliği
 • 3. Sanayiden kaynaklanan hava kirliliği
 • Bağlantılı Yazılar

  En Son Eklenenler

  06 | ordövr ordövr
  09 | monogami monogami
  10 | intihar intihar

  Hava Kirliliğinin Nedenleri (Özet) :
  1. Kullanılan kalitesiz yakıtlar
  2. Egzoz gazları
  3. Kentlerin konumu
  4. Soba ve kaloriferlerin uygun şekilde yakılmaması
  5. Olumsuz hava koşulları gibi olaylardır.

  Hava Kirliliğinin Nedenleri Nelerdir


  Kaliteli yakıtların kullanılması ile soba ve kaloriferlerin uygun şekilde yakılması hava kirliliğini azaltacaktır. Otomobillerin egzozlarından çıkan Gazlar da hava kirliliğine neden olur. Kentlerimizin çukur yerlerde kurulması da hava kirliliğini artırır. Etrafı dağlarla çevrili olan kentlerde rüzgâr hızı yavaşlar. Bu yüzden Havadaki zararlı gazlar, rüzgârlar tarafından başka yerlere taşınamaz. Bu da hava kirliliğini artırır.

  Kentlerimizin konumları uygun olsa bile olumsuz hava koşulları ve rüzgâr esmemesi de hava kirliliğinin artmasına neden olabilir.

  Hava kirliliğinde, tabii kirlilik kaynaklarından çok suni kaynaklardan meydana gelen kirlilik önemlidir. Çünkü günümüzde insanları en çok ilgilendiren, özellikle büyük yerleşim merkezleri ve sanayi alanlarındaki hava kirliliğidir. Bu kirlilikte daha çok insanfaaliyetleri sonucu meydana gelir. İnsan yapımı kirlilik kaynaklarını ise kabaca:

  Kaynaklarına Göre Hava Kirliliği Çeşitleri


  Hava kirliliğini meydana getiren sebeleri kaynaklarına göre üçe ayırabiliriz;

  1. Isınmadan kaynaklanan hava kirliliği


  Isınma amaçlı, düşük kalorili ve kükürt oranı yüksek kömürlerin yaygın olarak kullanılması ve yanlış yakma tekniklerinin uygulanması hava kirliliğine yol açar.

  2. Motorlu taşıtlardan kaynaklanan hava kirliliği


  Nüfus artışı ve gelir düzeyinin yükselmesine paralel olarak, sayısı hızla artan motorlu taşıtlardan çıkan egzoz gazları, hava kirliliğinde önemli bir faktör oluşturmaktadır. Buna önlem alınması için egzoz filitresinin sık sık kontrol edilmesi gerekir.

  3. Sanayiden kaynaklanan hava kirliliği


  Sanayi tesislerinin kuruluşunda yanlış yer seçimi, çevrenin korunması açısından gerekli tedbirlerin alınmaması (baca filtresi, arıtma tesisi olmaması vb.), uygun teknolojilerin kullanılmaması, enerji üreten yakma ünitelerinde vasıfsız ve yüksek kükürtlü yakıtların kullanılması, hava kirliliğine sebep olan etkenlerin başında gelmektedir.